Dobro došli!


S konstantnim porastom gradskih lokacija u pogledu područja, stanovništva i gospodarstva, urbanih lokacija javlja se snažna potreba za inovativnim rješenjima za gospodarenje otpadom koji će povećati kvalitetu sustava gospodarenja otpadom, povećati količinu korištenja obnovljivih izvora energije, smanjiti troškove, učiniti nova rješenja učinkovitijima te će imati manje negativan utjecaj na okoliš. Svojim raznovrsnim pilot-akcijama, izgradnjom kapaciteta raznih ciljnih skupina i procjenom i razvojem inovativnih i održivih rješenja za upravljanje otpadom, projekt EcoSmartCities nastoji pružiti rješenja za te potrebe i ispuniti specifični cilj Programa uključivanja institucionalnih aktera u suradnju na prekograničnom području. Takav integrirani pristup suradnji u skladu je s vizijom Programa intenzivne i raznovrsne suradnje, zajedničkog znanja, kao i stalnog obogaćivanja gospodarskih institucionalnih i individualnih odnosa. Osim toga, projekt pridonosi promicanju dobrosusjedskih odnosa i poticanju njihova skladnog, uravnoteženog i održivog razvoja.

Projektu

Specifični ciljevi

  • Uspostavu inovativnog i pametnog sustava gospodarenja otpadom
  • Smanjenje razine otpada u društvenim zajednicama
  • Educirani i ekološki osviješten javni sektor i građani


Projektu


Link na web stranicu Programa: www.huhr-cbc.com

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Ludbrega i Grada Zalaegerszega i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.