Projektu

EKOLOŠKI PAMETNI I ODRŽIVI GRADOVI

logo_BIG

O projektu

S konstantnim porastom gradskih lokacija u pogledu područja, stanovništva i gospodarstva, urbanih lokacija javlja se snažna potreba za inovativnim rješenjima za gospodarenje otpadom koji će povećati kvalitetu sustava gospodarenja otpadom, povećati količinu korištenja obnovljivih izvora energije, smanjiti troškove, učiniti nova rješenja učinkovitijima te će imati manje negativan utjecaj na okoliš. Svojim raznovrsnim pilot-akcijama, izgradnjom kapaciteta raznih ciljnih skupina i procjenom i razvojem inovativnih i održivih rješenja za upravljanje otpadom, projekt EcoSmartCities nastoji pružiti rješenja za te potrebe i ispuniti specifični cilj Programa uključivanja institucionalnih aktera u suradnju na prekograničnom području. Takav integrirani pristup suradnji u skladu je s vizijom Programa intenzivne i raznovrsne suradnje, zajedničkog znanja, kao i stalnog obogaćivanja gospodarskih institucionalnih i individualnih odnosa. Osim toga, projekt pridonosi promicanju dobrosusjedskih odnosa i poticanju njihova skladnog, uravnoteženog i održivog razvoja.


Provedba različitih pilot aktivnosti kao i aktivnosti izgradnje kapaciteta tijekom 16 mjeseci trajanja projekta omogućit će testiranje pilot aktivnosti na lokacijama koje su različite s obzirom na područje, veličinu, gospodarski razvoj i kulturu. Takav koncept projekta omogućit će veći potencijal replikacije i održivosti, kao i razvoj boljih i prikladnijih rješenja za gospodarenje otpadom.

Projekt EcoSmartCities uključuje uspostavu suvremenog sustava gospodarenja otpadom koji uključuje opremu za podzemne spremnike povezanu s naprednim softverom za gospodarenje otpadom i mobilnim aplikacijama, čime se postiže vremenska učinkovitost, smanjenje troškova prijevoza i osiguravanje učinkovitog upravljanja ljudskim resursima. Projektne aktivnosti usmjerene su na jačanje kapaciteta svih zainteresiranih strana uključenih u sustave gospodarenja otpadom i izradu planova i priručnika koji će ključnim dionicima pružiti učinkovite smjernice za gospodarenje otpadom u skladu s najnovijim europskim trendovima.

Ovim projektom gradovi imaju ulogu svjetioničara u području upravljanja otpadom na prekograničnom području.

Ciljevi projekta:

Opći cilj:

 • Stvaranje pametnog i održivog sustava gospodarenja otpadom u prekograničnom području


Specifični ciljevi:

 • Uspostavu inovativnog i pametnog sustava gospodarenja otpadom
 • Smanjenje razine otpada u društvenim zajednicama
 • Educirani i ekološki osviješten javni sektor i građani

Ciljane skupine projekta:

 • Građani gradova Ludbreg i Zalaegerszeg
 • Nastavnici osnovnih škola
 • Učenici osnovnih škola
 • Komunalna poduzeća
 • Neprofitne organizacije
 • Korisnici koji se bave zaštitom okoliša i gospodarenjem otpadom
 • Dionici koji se bave zaštitom okoliša i gospodarenjem otpadom

Projektne aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom i administracija
 2. Promotivne aktivnosti
 3. Analiza javnog mnijenja o temi pravilnog odlaganja i selekcije otpada
 4. Uspostava pametnih sustava za gospodarenje otpadom
 5. Razvoj programa i mobilne aplikacije za upravljanje otpadom
 6. Promocija zaštite okoliša

Rezultati projekta:

Očekivani rezultati projekta su:

 1. Podizanje svijesti javnosti o mišljenjima i navikama građana u području gospodarenja otpadom
 2. Uspostavljena 2 pametna sustava za gospodarenje otpadom koje se temelje na inovativnoj infrastrukturi s odgovarajućim softverom
 3. Omogućavanje brze, jednostavne i praktične komunikacije s građanima o ekološkim i društvenim temama
 4. Razvijena inovativna metoda za odrađivanje treninga
 5. Educirane različite ciljane skupine
 6. Stvaranje različitih ciljanih grupa koje su fokusirane na ekologiju i podizanje razine svijesti javnosti o zašiti okoliša

Ishodi projekta:

 1. 2 analize javnog mišljenja o navikama građana i razini znanja o učinkovitom gospodarenju otpadom
 2. Ugradnja 2 podzemne platforme za 3 spremnika, volumena 1100 l i nabava 8 solarnih kanti za otpad
 3. Razvijena 4 ekološka pametna i održiva IT rješenja (kompjuterski program i mobilna aplikacija)
 4. Razvoj prekograničnog dokumenta „Zero waste concept“
 5. Održana 2 seta treninga za različite ciljane skupine
 6. Organizirana 2 prekogranična natjecanja za vrtićku djecu i učenike
 7. Održana 2 jednodnevna treninga za izgradnju kapaciteta donositelja odluka
 8. Održane 2 projektne konferencije
 9. Održana 4 info dana
 10. Održana 4 projektna sastanka
 11. Napravljene 2 medijske kampanjeLink na web stranicu Programa: www.huhr-cbc.com

Ova web stranica proizvedena je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Grada Ludbrega i Grada Zalaegerszega i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske unije i/ili Upravljačkog tijela.