Hírek

Határokon átnyúló diákverseny az EcoSmartCities projektben
2018.11.12

Az EcoSmartCities projekt részeként, november 9-én, pénteken a ludbregi Intergeneration Központban határon átnyúló verseny került megrendezésre egy ludbregi általános iskola harmadik osztályos diákjai és zalaegerszegi diákok részvételével. A játékos oktatás révén a diákok több információt szereztek a hulladékok ártalmatlanításáról.


A projekt középpontjában a hulladékgazdálkodási rendszerben részt vevő valamennyi érintett fél (polgárok, helyi hatóságok, nem kormányzati szervezetek és közművek) kapacitásának erősítése áll. Nemrég a projekt keretében Ludbregben két helyszínen olyan korszerű hulladékkezelő rendszert avattak fel, amelyek magukban foglalják a földalatti hulladékgyűjtő konténereket, valamint intelligens és fenntartható informatikai megoldásokat.

A projektnek szintén erős a határon átnyúló jellege, mert fokozza a két város közötti határon átnyúló együttműködést, és a különböző célcsoportok közvetlenül részt vesznek a projekt megvalósításában.

A projekt teljes időtartama 16 hónap, a projekt összköltségvetése 204,943,00 EUR. A projekt megvalósítását az INTERREG V-A Magyarország – Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében társfinanszírozásra jóváhagyták. A projektvezető Ludbreg városa, projektpartner a magyarországi Zalaegerszeg városa.

vissza...

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag a vezető partner Ludbreg város és a kedvezményezett Zalaegerszeg város felelőssége. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.