Projekt

ÖKOLÓGIAILAG OKOS ÉS FENNTARTHATÓ VÁROSOK

logo_BIG

Az ECOSMARTCITIES projektről

A városok területének, lakosságának és gazdaságának állandó növekedésével nagy szükség van olyan innovatív hulladékkezelési megoldásokra, amelyek javítják a hulladékkezelő rendszer minőségét, növelik a megújuló energiaforrások felhasználását, csökkentik a költségeket, hatékonyabbá teszik működést és kevesebb negatív hatással vannak a környezetre. A project célja, hogy különböző célcsoportok kapacitásának kiépítésével, valamint innovatív, fenntartható hulladékgazdálkodási megoldások kidolgozásával és fejlesztésével megoldást találjon ezekre az igényekre, és teljesítse a program konkrét célkitűzését, hogy intézményi szereplőket is bevonjon a határokon átnyúló együttműködésbe. Az együttműködés ilyen integrált megközelítése összhangban van az intenzív és sokszínű kooperációnak, a tudás megosztásának, valamint a gazdasági intézményi és egyéni kapcsolatok folyamatos gazdagodásának programvíziójával. Ezenkívül a projekt hozzájárul a jószomszédi kapcsolatok előmozdításához és a harmonikus, kiegyensúlyozott és fenntartható fejlődés ösztönzéséhez.


A project 16 hónapos időtartama során a különböző kísérleti projektek végrehajtása, valamint a kapacitásbővítő intézkedések lehetővé teszik tevékenységek tesztelését méretben, gazdasági fejlődésben és kultúrában különböző helyszíneken. Az ilyen projektkoncepció nagyobb replikációs potenciált és fenntarthatóságot, valamint jobb és megfelelőbb hulladékgazdálkodási megoldásokat tesz lehetővé.

A projekt korszerű hulladékgazdálkodási rendszer létrehozására irányul, amely a fejlett hulladékgazdálkodási szoftverekkel járó földalatti konténerek felszerelését tartalmazza mobil alkalmazásokkal, és hatékony humánerőforrás-gazdálkodást. Ezáltal időt takarít meg, csökkentve a szállítási költségeket. A hulladékgazdálkodási rendszerekbe bevont valamennyi érdekelt fél kapacitásának növelését célzó projekttervek, valamint olyan tervek és kézikönyvek kidolgozása, amelyek a legfontosabb érdekelteket hatékony hulladékgazdálkodási iránymutatásokkal látják el a legújabb európai tendenciáknak megfelelően.

E projektben résztvevő városok világítótorony szerepét töltik majd be a hulladékkezelés terén a határmenti régióban.

A projekt céljai:

Végső cél:

 • Környezettudatosabb, intelligensebb és fenntarthatóbb közös határ menti terület létrehozása


A projekt által megcélzott konkrét célkitűzések:

 • Innovatív és intelligens hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása
 • A Zero hulladékot termelő közösség megalapozása
 • Oktatásban részesült és környezettudatos állami szektor és polgárok

Célcsoportok:

 • Ludbreg and Zalaegerszeg városok lakossága
 • Általános iskolák tanárai
 • Általános iskolák tanulói
 • Közműszolgáltatók
 • NGO -k
 • Környezetvédelemmel és hulladékgazdálkodással foglalkozó kedvezményezettek
 • A környezetvédelemmel és a hulladékgazdálkodással foglalkozó érdekelt felek

Projekttevékenység:

 1. Adminisztráció és menedzsment
 2. Információ és nyilvánosság
 3. Közvéleménykutatás a hatékony hulladékgazdálkodásról
 4. Intelligens hulladékkezelési rendszer létrehozása – félig intelligens földalatti hulladéktároló konténerek
 5. Környezettudatos, intelligens és fenntartható számítógépes program és mobil applikáció
 6. “Zero hulladék koncepció” c. dokumentum kidolgozása
 7. Kapacitásnövelő tréningek

Projekt eredmények:

A project várható eredményei:

 1. Az állami szféra tisztában legyen a polgárok véleményével és szokásaival a hulladékgazdálkodás területén
 2. Két, innovatív infrastruktúrán alapuló, megfelelő szoftverekkel rendelkező intelligens hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása
 3. Gyors, könnyű és gyakorlati jellegű kommunikáció az állampolgárokkal környezetvédelmi és közösségi témákban
 4. Kifejlesztett innovatív és testre szabott képzési módszerek
 5. Különböző oktatásban részesült célcsoportok
 6. Környezetvédelemben motivált, tudatos célcsoportok 

A project kimenete:

 1. Két elemzés a polgárok szokásairól és a hatékony hulladékgazdálkodásról szerzett tudás szintjéről
 2. Két innovatív és zöld hulladékkezelési infrastruktúra telepítése (négy félig földalatti platformon, három, egyenként 1100 literes konténerben)
 3. Négy környezettudatos, intelligens és fenntartható informatikai megoldás (számítógépes program és mobil alkalmazás a határ mindkét oldalán)
 4. Határon átnyúló “Zéró hulladék koncepció” kidolgozása
 5. Kétféle képzési forma (a Zero hulladék koncepció alapján) különböző célcsoportok számára
 6. Két határokon átnyúló verseny diákok számára
 7. Két egynapos kapacitásbővítő tréning a döntéshozók számára
 8. Két project-konferencia
 9. Négy információs nap
 10. Négy project találkozó
 11. Két médiakampány

A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag a vezető partner Ludbreg város és a kedvezményezett Zalaegerszeg város felelőssége. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.